Planiranje

kliping planning

Komunikacijski izazovi organizacija zahtijevaju dodatni broj usluga koje zaokružuju krug informacija pribavljenih media monitoringom i medijskom analizom. Ove usluge imaju najveći značaj i najveću vrijednost u fazi planiranja i priprema za planiranje. Planiranje obuhvata jasnu preglednost medijskih događaja koji su završeni, prepremu različitih izvještaja, dnevnih/sedmičnih/mjesečnih izvještaja, medijskih kolekcija, kontakata izvjestitelja itd. Kroz cijelu mrežu usluga vezanih za planiranje, naši parneri su pravovremeno i u potpunosti opskrbljeni kvalitetnim i praktično korisnim informacijama, koje su potrebne bio kojoj organizaciji u komunikacijskim odnosima. 

Vaše planiranje postaje jednostavno uz pomoć originalnih alata i usluga koje osigurava Kliping, a koji su prilagođeni Vašim željama i prirodi Vašeg posla. Moderna i pouzdana elektronska rješenja su samo način da ostvarite vaše ciljeve, uključujući komunikacijsku izuzetnost.