Vijesti

Počnite dan s Kliping BH Daily News Bulletin

Kliping BH Daily News Bulletin je dnevni izvještaj na engleskom jeziku namijenjen organizacijama čija priroda posla zahtijeva brz, kvalitetan i sveobuhvatan uvid u medijsko izvještavanje o najvažnijim političkim i ekonomskim temama. Sve bitne informacije iz glavnih štampanih i elektronskih medija na jednom mjestu - Kliping BH Daily News Bulletin.

Kliping BH sa puno novosti – korak do Kliping MAP-a

Prošle sedmice Kliping BH je promijenio način obrade članaka u skladu s planom za uvođenje Kliping MAP platforme. Tako mogu naši klijenti od prije nekoliko dana vidjeti bitno poboljšane kliping objava, a najveće novine su – potcrtane ključne riječi u članku – po čemu smo jedinstveni na BiH tržištu - te pozicija članka na strani novine. Uvođenjem navedenih tehničkih karakteristika napravili smo korak naprijed prema skorašnjem uvođenju Kliping MAP platforme, koja medijske objave i analize postavlja na sasvim novi nivo.

Opširnije ...

Počnite dan s Kliping BH Daily News Bulletin

Kliping BH Daily News Bulletin je dnevni izvještaj na engleskom jeziku namijenjen organizacijama čija priroda posla zahtijeva brz, kvalitetan i sveobuhvatan uvid u medijsko izvještavanje o najvažnijim političkim i ekonomskim temama. Sve bitne informacije iz glavnih štampanih i elektronskih medija na jednom mjestu - Kliping BH Daily News Bulletin.

Opširnije ...